Kopen-op-zondag.nl

Alle koopzondagen * Kopen op zondag * Vandaag open

Gezellig winkelen op koopzondag? Dan wil je toch weten welke winkels open zijn! In deze gemeenten kun je op zondag kijken én kopen.
kopen op koopzondag in winkels open

Over de koopzondag

Koopzondagen zijn zondagen waarop de winkels open zijn. Het gaat dan om winkels die normaal op zondag gesloten (moeten) zijn, dus niet winkeltjes in musea of op stations. Naast de echte koopzondagen zijn er ook koopzondagen die op een andere dag dan zondag vallen. Zoals de donderdag van Hemelvaart, de maandagen van tweede paasdag en tweede pinksterdag, en de wisselende dag van tweede kerstdag. Sommige gemeenten hebben om religieuze redenen geen koopzondagen als die op zondag vallen. Maar voor de koopfeestdagen maken zij meer en meer een uitzondering, en mogen de winkels daadwerkelijk open zijn.

De regeling dat gemeenten koopzondagen mogen aanwijzen is ingevoerd bij de invoering van de winkeltijdenwet in 1996. Deze wet houdt het de volgende regeling voor koopzondagen in:

  • Op zondag mogen winkels in principe niet open zijn.
  • Gemeenten mogen maximaal 12 zondagen per jaar aanwijzen als koopzondag.
  • In toeristische plaatsen geldt een toeristisch regime, dat inhoudt dat elke zondag een koopzondag is (deze extra bepaling is er destijds op uitdrukkelijk verzoek van de PvdA ingebracht).

Toeristisch regime

Er zijn steden waar de winkels in het centrum op zondagen standaard zijn geopend, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ook diverse oude binnensteden en vestingstadjes zijn altijd open, zoals Delft, Bourtange en Woudrichem. Andere steden hebben slechts een beperkt aantal weekenden een koopzondag. In andere steden wordt de koopzondag soms beperkt tot de winkels in het centrum. Rond dagen dat er veel kooplustigen worden verwacht, zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren of Sinterklaas, worden in het algemeen speciale koopzondagen ingelast.

Gemeenten beslissen zelf over koopzondag

De koopzondagen zijn ingevoerd ten tijde van de paarse kabinetten door de D66-minister van Economische Zaken Hans Wijers. Dit was het eerste na-oorloge kabinet zonder een christen partij. Tegen de komst van de koopzondag was aanvankelijk veel protest uit de hoek van de christenen en de kleine zelfstandigen. Uiteindelijk is besloten dat gemeenten zelf kunnen beslissen over het wel of niet invoeren van een koopzondag. Op verzoek van ChristenUnie en SGP is het bij de wet tevens geregeld dat werknemers met gewetensbezwaren het recht hebben om werk op zondag te weigeren.

Referendum over de koopzondag

Op 1 juni 2005 werd in Utrecht een referendum gehouden over de vraag of alle zon- en feestdagen een koopzondag moesten worden. Bij een opkomst van 60% stemde 65% tegen uitbreiding.

In 2006 werd de winkeltijdenwet geëvalueerd. Volgens het Rapport Evaluatie Winkeltijden (2006) is het aantal koopzondagen als volgt verdeeld:

  • 20% van de gemeenten heeft geen koopzondagen
  • 7% heeft 1, 2 of 3 koopzondagen per jaar
  • 10% heeft 4 tot 7 koopzondagen
  • 9% heeft 8 tot 10 koopzondagen
  • 31% van de gemeenten hanteert het maximale aantal van 12 koopzondagen
  • 20% van de gemeenten hanteert het 'toeristisch regime', waarin alle zondagen koopzondagen zijn.

Supermarkten open op zondagen

Ook steeds meer supermarkten zijn open op zondag. De koopzondag is namelijk op de eerste plaats funshoppen, maar na sluitingstijd van de gewone winkels is het handig om ook meteen te runshoppen. Zo kunnen consumenten op zondag ook al hun weekboodschappen in huis halen. De supermarkten maken hierbij overigens niet altijd gebruik van de koopzondagregeling, maar vragen een vergunning aan als avondwinkel. Op die manier mogen zij open zijn van 16.00 uur tot 22.00 uur. De actuele weekaanbiedingen van alle supermarkten zijn te vinden in hun weekfolders.

De politiek over koopzondagen

Het Platform Detailhandel Nederland (PDN) doet eind januari 2009 in paginagrote advertenties in dagbladen een beroep op de Tweede Kamer om een stokje te steken voor een beperking van het aantal koopzondagen. Volgens het PDN kost een wetsvoorstel van het kabinet alleen al in de detailhandel 20.000 banen.

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) plaatste in de Tweede Kamer grote vraagtekens achter dat cijfer. Zij denkt dat er vooral een verplaatsing van werkgelegenheid zal plaatsvinden naar andere dagen en mogelijk andere winkels. In de Tweede Kamer verzet een minderheid van VVD, PVV, GroenLinks en D66 zich tegen beperking van het aantal koopzondagen. De regeringspartijen hebben hierover bij de kabinetsformatie afspraken gemaakt op aandringen van de ChristenUnie, die hecht aan zondagsrust. Ook SP en SGP willen beperking van het aantal koopzondagen.

Al eerder, op 21 december 2006 hebben Tweede Kamerleden van de SGP en SP een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de mogelijkheid voor gemeenten om het toeristisch regime te hanteren te beperken. Dat zou voortaan alleen maar mogelijk zijn voor een gedeelte van de gemeente waar sprake is van 'toerisme van structurele en uitzonderlijke aard en omvang'. Bovendien zouden de gemeenten hiervoor goedkeuring van de Minister van Economische Zaken nodig hebben.

Koopzondagen in België

Op koopzondagen mogen de winkels in BelgiŽ 's middags geopend zijn. In maart 2006 werd het aantal koopzondagen verhoogd van drie naar maximaal negen. Zes daarvan worden federaal vastgesteld en drie mogen door de gemeenten worden vastgesteld. Tevens werden toen de criteria versoepeld waar een gemeente aan moet voldoen om als 'toeristisch centrum' te worden erkend.

Daarnaast bestaan er regelingen om voedingswinkels op zondag te openen en ruimere regelingen voor zondagsopening voor bepaalde sectoren zoals de meubel- en doe-het-zelf-winkels en de tuincentra.

Koopzondagen in Duitsland

Duitsland kent geen koopzondagen. Ook de grote shopping malls zijn (slechts) zes dagen per week open. Daarentegen kent Duitsland geen tweede feestdagen zoals tweede paasdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag. Dus als die niet op een zondag vallen, dan zijn de winkels dus altijd open. Er is wel veel sprake van grenstoerisme. Zo worden winkelsteden als Venlo op zondag overstroomd door Duitse shoppers. Shoppenopzondag.nl heeft in samenwerking met de Universiteit van Tilburg een onderzoek uitgevoerd naar Duitse zondagshopppers in Roermond.

Voor- en tegenstanders

Voorstanders van de koopzondag vinden dat consument zelf mogen beslissen op welke dag zij winkelen. Een verbod op religieuze gronden past niet in een seculiere maatschappij. Ook ondernemers vinden dat zij zelf mogen beslissen op zondag wel of niet geopend te zijn. Terugdringen van beperkende regelgeving kan de economie bevorderen.

Er zijn ook tegenstanders van de koopzondag. Vooral Christenen wijzen op de zondag als rustdag. Zelfstandige ondernemers vrezen voor hun handel en moeten ten opzichte van grote winkelbedrijven relatief meer inspanning verrichten om zeven dagen per week open te zijn. Vakbonden wijzen op de vergoeding voor zondagsdienst en overwerk.

Vanuit het verenigingsleven wordt opgemerkt dat het steeds moeilijker wordt om groepsactiviteiten in het weekend te onderhouden. Uit andere kringen wordt gewezen op het nog meer verdwijnen van vaste ritmes van, in dit geval, dag en week en de uitwerking daarvan op het welbevinden van de mens.

Tegenstanders zien de koopzondagen als voorbeeld van de consumptiemaatschappij. De Niet-Winkeldag kan men beschouwen als de tegenhanger van de koopzondag.

Shoppenopzondag.nl

Nederlands bekendste en meest professionele website met informatie op het gebied van koopzondagen is shoppenopzondag.nl.

Bron: Wikipedia